Muretinci

Naselje Muretinci se prvič omenja leta 1322 kot Meretincen. Tu je verjetno že v srednjem veku stal dvorec, ki pa se omenja šele leta 1542 pri cenitvi imetja. Takrat je bil last Luke Szekelyja, borlskega in ormoškega graščaka. Dvorec je z zamenjavo posesti leta 1652 prišel v last nemškega viteškega reda, ki so kmalu zgradili sedanji grad, posest pa upravljali iz Velike Nedelje. Zasnova gradu se od izgradnje v 17. stol. pa vse do danes ni spreminjala. V zadnjih stoletjih je imel grad Muretinci za križniški red predvsem gospodarsko -upravni pomen. V 19. stol. so križniki v gradu ustanovili veliko sirotišnico s pravo zdravstveno ambulanto. Po drugi svetovni vonji je bil v gradu dom upokojencev. Leta 2005 ga je križniški red dobil nazaj. Grad je delno obnovljen.

Muretinci


Hitri kontaktPriorat: Križniški red

Šišenska cesta 30, 1000 Ljubljana


GSM.: +386(0)41-609-838

Tel.: +386(0)2-719-8102


E-pošta: stamparj@gmail.com


Prior Janko Štampar


Prior Janko Štampar

QR - kontakt


QR