Štajerska

Ormož


Ormoška župnija je bila do leta 1545 podružnica pražupnije v Veliki Nedelji, potem pa se je osamosvojila. Takrat so vodstvo župnije prevzeli redovniki križniškega reda, ki jo s pomočjo škofijskih duhovnikov vodijo še danes. Leta 1899 je bila v ormoški župniji ustanovljena redovna bolnišnica, kjer so delovale sestre križniškega reda, ki so v tem času prišle v naše kraje. K ormoški župniji spada tudi podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika na Humu.

Križev pot na freski v cerkvi Sv. Jakoba v Ormožu


Središče ob dravi


Natančnega podatka o tem, od kdaj je kraj poseljen, ni, vendar o dolgi zgodovini pričajo najdišča kamnitih sekir in najverjetneje naselitev sega v čas neolitika. V zgodovini so mnoge vasi večkrat menjale svojo lokacijo, delno zaradi Turkov, pozneje še Krucov (uporniški veljaki in vojaki, ki so se v tem delu uprli zatiralski dunajski oblasti in so v 18. stoletju plenili zlasti v Pomurju in Prekmurju), pa tudi Drave, ki je v teh časih pogosto poplavljala in menjala svoj tok. Nekje v 18. stoletju je celo odrezala vas Svibovec, ki od takrat pripada zagrebški nadškofiji. Župnija Središče ob Dravi je v zapisih prvič omenjena leta 1255, ko naj bi bil na današnjih Tratah zgrajen grad, ki so ga leta 1532 uničili Turki. Prav zaradi tega je Središče ob Dravi dobilo naziv vzhodna štajerska trdnjava. Trške pravice je Središče dobilo leta 1433. Začetek samostojne župnije, ki je bila prej podružnica pražupnije Velika nedelja, se postavlja v leto 1528.


Velika nedelja


Velika Nedelja ima pomembnejšo zgodovinsko vlogo predvsem zaradi svoje cerkvenopravne funkcije. Prvi začetki krščanstva na ozemlju velikonedeljske pražupnije segajo namreč že v rimsko dobo, saj je bila v bližini antična škofija Ptuj (Poetovio). Vendar pisanih dokumentov iz te dobe ni. Prvi pisni viri, ki omenjajo Veliko Nedeljo, izvirajo iz 12. stoletja. Vidna znaka njene nekdanje veljave sta pražupnijska cerkev in grad križnikov Velika Nedelja.


Miklavž pri Ormožu


Župnija sv. Miklavža pri Ormožu se je do konca 19. stoletja imenovala župnija sv. Miklavža v Ljutomerskih goricah in je najprej spadala pod velikonedeljsko pražupnijo. Pozneje je prešla pod ormoško župnijo in so tu službovali ormoški kaplani.

Cerkev Sv. Miklavž pri Ormožu

Ob reformah Jožefa II. sta na območju miklavževske župnije nastali dve novi: sv. Bolfenk na Kogu in Svetinje. V minulem stoletju sta obe cerkvi na območju sedanje miklavževske župnije (župnijska in podružnična v Jeruzalemu) utrpeli precejšnjo škodo. V prvi svetovni vojni so jima odvzeli skoraj vse zvonove in v vsaki pustili le po en manjši zvon. Nove zvonove, ki so jih za župnijsko cerkev kupili med svetovnima vojnama, pa je med drugo vojno spet vzela vojska.

Hitri kontaktPriorat: Križniški red

Šišenska cesta 30, 1000 Ljubljana


GSM.: +386(0)41-609-838

Tel.: +386(0)2-719-8102


E-pošta: stamparj@gmail.com


Prior Janko Štampar


Prior Janko Štampar

QR - kontakt


QR